Opdrachten

Van Steenbergen Management en Advies is opgericht door Peter-Jan van Steenbergen en is gestart op 1 januari 2012. Peter-Jan van Steenbergen kan putten uit een jarenlange ervaring met projecten en programma’s gericht op ruimtelijke en economische ontwikkeling en heeft hiervoor gewerkt voor een adviesbureau gespecialiseerd in regionale ontwikkeling en Europese fondsen.

 

Voorbeelden van opdrachten die Peter-Jan van Steenbergen heeft uitgevoerd:

 

Directievoering stichting Zaanse Schans

De Zaanse Schans is een van de toeristische trekpleisters van Nederland met jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers. De Zaanse Schans wordt daarmee gezien als het culturele en toeristische icoon van de Zaanstreek. Stichting de Zaanse Schans coördineert de activiteiten op de Zaanse Schans en is verantwoordelijk voor de totaalvisie, de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van het gebied en de PR en Marketing. Vanaf 2011 is Peter-Jan van Steenbergen ingeschakeld als (parttime) directeur van Stichting de Zaanse Schans. Daarbij stuurt hij een team aan van zo’n achttien personen en werkt nauw samen met de stakeholders in het gebied zoals de molenaars, musea, ondernemers en bewoners.

www.dezaanseschans.nl

IMG_3863

Het wereldberoemde molenpanorama van de Zaanse Schans

 


Businessplan Fort 1881

Fort 1881 is een uniek concept gemaakt in een monumentaal verdedigingswerk in Hoek van Holland. Het fort was gebouwd ter verdediging van de Nieuwe Waterweg en was ooit onderdeel van de Atlantikwall tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historisch werd het fort beroemd door het feit dat hier de laatste vergadering van de Nederlandse regeling plaatsvond voordat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in ballingschap gingen. Op dit moment is in het hart van het fort een museum gevestigd dat de geschiedenis en de context van het fort vertelt.  De rest van het fort wordt gebruikt voor vergaderingen, bedrijfsuitjes en om lekker te vertoeven. Wij hebben Fort 1881 geholpen bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies voor het museum. Daarnaast hebben we ook het businessplan geschreven voor het fort. Vanaf medio 2016 is het Fort 1881 nieuwe stijl geopend.

Meer informatie op www.fort1881.nl 

Van Steenbergen hielp bij de ontwikkeling van het businessplan voor Fort 1881 in Hoek van Holland

Van Steenbergen hielp bij de ontwikkeling van het businessplan voor Fort 1881 in Hoek van Holland

 


Game Garden Gelderland: serious gaming in Arnhem

Game Garden Gelderland is de werktitel waaronder de Stichting Yellow Riders vanuit een centrale locatie in Arnhem een stimuleringsprogramma voor de toegepaste ofwel serious gaming sector uitvoert. Het stimuleringsprogramma bestaat uit het opzetten van een game-incubator, het ontwikkelen van verschillende games, het ontwikkelen van een MBA game-opleiding en het opzetten van een stimuleringsfonds. Voor het stimuleringsprogramma is een financiering van de Provincie Gelderland gekregen, verder dragen partijen als het Rijnstate Ziekenhuis, Siza, VGZ en de Sonsbeek School of Management bij aan het plan. Het plan is marktgericht, dat wil zeggen na een aanjaagsubsidie is de doelstelling om samen met creatieve en kennispartijen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe toepaste games. Dit moet uiteindelijk leiden tot een investeringsimpuls van 30 miljoen euro. Peter-Jan van Steenbergen heeft ABSRD B.V., de initiatiefnemer van het plan, ondersteund bij de ontwikkeling van het stimuleringsprogramma en de financiering daarvan. Ook in de uitvoering van het programma krijgt Van Steenbergen Management en Advies een belangrijke rol.


World Science Festival Amsterdam: brengt wetenschap naar het grote publiek

Het World Science Festival is één van de “signature” festivals in New York en brengt wetenschap letterlijk de straat op. Het festival combineert de actuele wetenschappelijke thema’s met een hoogwaardige, kunstzinnige uitvoering. Het festival is laagdrempelig en publieksgericht, met onder meer een gratis toegankelijk straatfestival. Vanaf 2011 zijn er plannen om de succesformule naar Amsterdam te brengen. In 2013 is een eerste stap gezet met de organisatie van een preview-evenement, in 2016 volgt de eerste editie van het World Science Festival Amsterdam. Peter-Jan van Steenbergen is vanaf de start bij de plannen betrokken en heeft als kwartiermaker in 2012 en 2013 het festival in Amsterdam vorm gegeven. Op dit moment werkt hij in een consortium aan de uitwerking van de plannen voor 2016.

Straatfestival 5 oktober 2013

Straatfestival 5 oktober 2013

www.wsfa.nl

 


Ontwikkeling van de creatieve sector in de regio Utrecht

De regio Utrecht bouwt op een sterke creatieve sector. Peter-Jan van Steenbergen heeft verschillende projecten geholpen in de ontwikkelingsfase en het management. Sectoren die sterk zijn vertegenwoordigd in Utrecht zijn gaming en mode. Zo heeft Peter-Jan een belangrijke bijdrage geleverd aan het nieuwe businessplan 2010-2015 van de Dutch Game Garden. Dit project staat symbool voor de sterke positie van Utrecht op het vlak van gaming. Ook levert Peter-Jan ondersteuning aan het Designer Cafe in Utrecht, dat lokale ontwerpers een verkoopplaats biedt en tevens de naaiateliers in de stad nieuw leven wil inblazen. Naast de stichtingen Dutch Game Garden en Designer Cafe is ook de Task Force Innovatie (TFI) in Utrecht opdrachtgever.

Ridiculous Fishing


 

Stedelijke ontwikkelingsfondsen

Peter-Jan van Steenbergen heeft meegewerkt aan de totstandkoming, implementatie van stedelijke ontwikkelingsfondsen in Amsterdam en Eindhoven. Voor de gemeente Amsterdam is Peter-Jan verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van de subsidieregeling voor functieverandering in het postcodegebied 1012, het centrum van Amsterdam. Via de regeling kregen ondernemers die een gewenste functie maakten in hun pand subsidie krijgen. In Eindhoven was Peter-Jan verantwoordelijk voor de opzet, implementatie van het fonds van de Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting. Dit fonds stelde subsidies beschikbaar voor het opknappen van gevels van panden in winkelstrips en kleine, binnenstedelijke bedrijventerreinen.

www.smbeindhoven.nl


 

Manager Europese Fondsen Amsterdam

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt subsidies beschikbaar ter stimulering van de regionale en stedelijke economie. Peter-Jan van Steenbergen is gedurende een lange periode intensief betrokken geweest bij de Amsterdamse programma’s die werden gefinancierd uit het EFRO, zoals het Urban II programma West binnen de Ring, het Doelstelling 2 programma Groot Oost en het programma Kansen voor West / Amsterdam. Voor de laatste twee genoemde programma’s was hij ook gedurende enkele jaren programmamanager.

 

Download hier het CV van Peter-Jan van Steenbergen